Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

W latach 2014-2020 Polska może otrzymać z Unii Europejskiej ponad 6 mld zł na promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności gospodarczej. Szansę na dofinansowanie będą miały projekty mające na celu promocję i dystrybucję OZE. Informacja ta jest ważna w kontekście wchodzącej za dwa lata w życie dyrektywy unijnej, regulującej ocieplanie domów piecami węglowymi. Polska zostanie zmuszona poprawić jakość powietrza, w związku z czym do roku 2020 z polskich domów muszą zniknąć wszystkie piece węglowe. Nowe przepisy unijne otwierają furtkę rozmaitym substytutom paliw kopalnianych takich jak biomasa, która w opiniach niektórych jest przyszłościowym nośnikiem energii pierwotnej.

Rozwój społeczny i przemysłowy niosą za sobą wzrost zapotrzebowania na paliwa kopalne. Wzmożona eksploatacja surowców naturalnych wpływa jednak negatywnie na stan środowiska. Zaczęto więc poszukiwać nowych, mniej inwazyjnych źródeł pozyskiwania energii. Mowa tutaj o jej odnawialnych źródłach, czyli takich, których wykorzystanie nie wiąże się z deficytem. Dla porównania tradycyjne źródła energii są wyczerpywalne, co nie jest ich jedyną wadą, są bowiem także szkodliwe dla otoczenia. Unia Europejska w najbliższej przyszłości stawiać będzie na energię pochodzącą z naturalnych procesów przyrodniczych. Polityka energetyczna UE określająca udział odnawialnych źródeł energii w rocznym bilansie energetycznym Państw członkowskich zakłada, że udział OZE w stosunku do całego bilansu powinien wynosić 15 proc. w 2020 roku. Środkiem służącym poprawie jakości powietrza ma być likwidacja starych węglowych pieców, które wciąż eksploatowane są w wielu polskich domach. Polski rząd na ich wymianę przeznaczy ze środków budżetowych i unijnych około 5 mld.

Prognozy dla cen paliw są jednoznaczne- możemy spodziewać się ich wzrostu.  Sprawia to, że energia płynąca z naturalnych źródeł jest konkurencyjną formą inwestycji. Niewątpliwą zaletą OZE jest dodatkowo stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne. Obok zrównoważonego rozwoju oraz minimalnych kosztów eksploatacji wymienić należy ważną ze społecznego punktu widzenia korzyść, mianowicie szansę na aktywizację zawodową wewnątrz wielu środowisk. Wykorzystanie różnorodnych, atrakcyjnych dotacji i dofinansowania z dziedziny OZE, może korzystnie wpłynąć na ożywienie całego sektora przemysłowego. źródło: gramwzielone.pl