Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad programem, w ramach którego z dofinansowania będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe zainteresowane montażem mikroinstalacji OZE. Fundusz przedstawił wstępne założenia programu. 

Celem opracowywanego przez NFOŚiGW programu "Prosument" ma być wsparcie inwestycji w domowe intalacje OZE - m.in. małe systemy fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Wiadomo, że - podobnie jak w przypadku realizowanego od 2010 roku przez NFOŚiGW  programu dopłat do kredytów na montaż kolektorów słonecznych - także w przypadku programu "Prosument" wsparcie ma być udostępnione dla gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Inna ma być natomiast forma wsparcia. Zamiast dopłat do kredytów, w przypadku programu "Prosument" NFOŚiGW chce udostępnić dofinansowanie w postaci preferencyjnych pożyczek, których wartość ma wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Podobnie jak w przypadku programu dopłat do kolektorów, w realizację programu "Prosument" mają zostać włączone banki, do których potencjalni inwestorzy będą mogli zgłosić się po prefrencyjną pożyczkę. Jak informuje wnp.pl, program "Prosument" ma być realizowany w latach 2014-2018, a dofinansowanie w jego ramach będzie można uzyskać na montaż:

- małych elektrowni i elektrociepłowni opalanych biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego,
- kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
- małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
- mikrobiogazowni o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kWe.

Jak niedawno informowała Małgorzata Skucha, prezes Funduszu, ostateczne zasady dofinansowania nie są jeszcze przesądzone. Nie jest także przesądzone czy programem zostaną objęte instalacje wyłącznie offgridowe - tzn. systemy fotowoltaiczne czy małe turbiny wiatrowe, które produkują prąd wyłącznie na użytek właściciela i nie oddają prądu do sieci energetycznej, czy wsparcie będzie można uzyskać także na instalacje podłączone do sieci, czyli tzw. systemy on-grid.

Według aktualnych założeń programu "Prosument", wysokość dofinansowania do wyżej wymienionych urządzeń będzie mogła wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, ale kwota ta ma nie być wyższa niż 100 tys. zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 400 tys. zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Jak informuje wnp.pl, oprocentowanie pożyczki ma wynieść 1 proc., a wysokość opłat i prowizji związanych z kredytem - maksymalnie 6 proc. kwoty kredytu, w tym wysokość prowizji za udzielenie kredytu w pierwszym roku ma nie przekraczać 3 proc. Okres kredytowania dla gospodarstw domowych ma wynieść maks. 7 lat, a dla wspólnot mieszkaniowych - 12 lat. 

Jak poinformowała Małgorzata Skucha podczas niedawnego VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, NFOŚiGW nie uzależnia terminu uruchomienia programu "Prosument" od wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii i chce wyprzedzić projektowane przez rząd regulacje, które mają uatrakcyjnić i ułatwić inwestowanie w małe instalacje OZE.

źródło: gramwzielone.pl