Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

W ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r można składać wnioski o dofinansowanie w ramach którego można zbudować małą  elektrownię fotowoltaiczną.

A+ Tech dysponuje gotowymi „projektami” orz dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o ww wsparcie. Współpracujemy również z niezależnymi biurami doradczymi oraz ekspertami, którzy pomagają przebrnąć przez formalności zarówno w ARiMR jak i przy ubieganiu się o warunki przyłączenia. Jako dostawca nowoczesnych rozwiązań współpracujemy z firmami wykonawczymi, które posiadają odpowiednie doświadczenie w budowie instalacji fotowoltaicznych zdobyte na wymagający rynkach Unii Europejskiej.

O pomoc z działania mogą ubiegać się osoby (nie ma wymogu posiadania firmy), które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do l0 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.  To duża szansa zarówno dla bezrobotnych , ale także dla przedsiębiorców chcących zainwestować w odnawialne źródła energii, obniżyć koszty działalności, a nadwyżkę energii elektrycznej sprzedać do operatora.

W ramach maksymalnej kwoty projektu można stworzyć małą elektrownię fotowoltaiczną o mocy 100-120kWp lub mniejszą stosownie do własnych możliwości. Biorąc pod uwagę aż 50% dotację inwestycja zwróci się dwukrotnie szybciej.

Zapraszamy do współpracy