Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

Przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował, że w nowej perspektywie budżetu UE-28 na lata 2014-2020 unijne dotacje mają w dużej mierze wspierać rozwój energetyki zdecentralizowanej, w tym przede wszystkim na odnawialne źródła energii.
Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki w Komisji Europejskiej, uczestniczył w spotkaniu z władzami regionu białostockiego i instytucjami skupionymi w lokalnym klastrze elektroenergetycznym. Podczas spotkania przekonywał, że środki z nowego budżetu UE będą wspierać rozwój regionalnych centrów energetycznych, które wykorzystają lokalne potencjały źródeł energii.
Jak poinformował Borchardt, w nowej perspektywie finansowej na szeroko pojęte cele związane z energetyką w funduszach strukturalnych Bruksela przeznaczy w sumie 17 mld €. Przedstawiciel KE dodał, że niezależnie od środków udostępnianych w ramach funduszy strukturalnych, na cele związane z rozwojem OZE i efektywnością energetyczną Bruksela chce przeznaczyć 800 mln euro, o które potencjalni beneficjenci mogą ubiegać się bezpośrednio w Brukseli, a co istotne, w przypadku tego rodzaju dotacji od beneficjentów nie będzie wymagany wkład własny. 
Jak poinformował podczas spotkania z przedstawicielem Komisji Europejskiej marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 budżet konkursów związanych z energetyką wyniesie ok. 142 mln zł.

źródło:gramwzielone.pl