Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

Finansowanie z programu "Prosument" NFOŚiGW.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad programem, w ramach którego z dofinansowania będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe zainteresowane montażem mikroinstalacji OZE. Fundusz przedstawił wstępne założenia programu. 

Celem opracowywanego przez NFOŚiGW programu "Prosument" ma być wsparcie inwestycji w domowe intalacje OZE - m.in. małe systemy fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Wiadomo, że - podobnie jak w przypadku realizowanego od 2010 roku przez NFOŚiGW  programu dopłat do kredytów na montaż kolektorów słonecznych - także w przypadku programu "Prosument" wsparcie ma być udostępnione dla gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Inna ma być natomiast forma wsparcia. Zamiast dopłat do kredytów, w przypadku programu "Prosument" NFOŚiGW chce udostępnić dofinansowanie w postaci preferencyjnych pożyczek, których wartość ma wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Podobnie jak w przypadku programu dopłat do kolektorów, w realizację programu "Prosument" mają zostać włączone banki, do których potencjalni inwestorzy będą mogli zgłosić się po prefrencyjną pożyczkę. Jak informuje wnp.pl, program "Prosument" ma być realizowany w latach 2014-2018, a dofinansowanie w jego ramach będzie można uzyskać na montaż:

- małych elektrowni i elektrociepłowni opalanych biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego,
- kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
- małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
- mikrobiogazowni o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kWe.

Jak niedawno informowała Małgorzata Skucha, prezes Funduszu, ostateczne zasady dofinansowania nie są jeszcze przesądzone. Nie jest także przesądzone czy programem zostaną objęte instalacje wyłącznie offgridowe - tzn. systemy fotowoltaiczne czy małe turbiny wiatrowe, które produkują prąd wyłącznie na użytek właściciela i nie oddają prądu do sieci energetycznej, czy wsparcie będzie można uzyskać także na instalacje podłączone do sieci, czyli tzw. systemy on-grid.

Według aktualnych założeń programu "Prosument", wysokość dofinansowania do wyżej wymienionych urządzeń będzie mogła wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, ale kwota ta ma nie być wyższa niż 100 tys. zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 400 tys. zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Jak informuje wnp.pl, oprocentowanie pożyczki ma wynieść 1 proc., a wysokość opłat i prowizji związanych z kredytem - maksymalnie 6 proc. kwoty kredytu, w tym wysokość prowizji za udzielenie kredytu w pierwszym roku ma nie przekraczać 3 proc. Okres kredytowania dla gospodarstw domowych ma wynieść maks. 7 lat, a dla wspólnot mieszkaniowych - 12 lat. 

Jak poinformowała Małgorzata Skucha podczas niedawnego VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, NFOŚiGW nie uzależnia terminu uruchomienia programu "Prosument" od wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii i chce wyprzedzić projektowane przez rząd regulacje, które mają uatrakcyjnić i ułatwić inwestowanie w małe instalacje OZE.

 

 

Samospłacającysię dom Efektywne wykorzystanie energii.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad programem, w ramach którego z dofinansowania będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe zainteresowane montażem mikroinstalacji OZE. Fundusz przedstawił wstępne założenia programu. 

Celem opracowywanego przez NFOŚiGW programu "Prosument" ma być wsparcie inwestycji w domowe intalacje OZE - m.in. małe systemy fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Wiadomo, że - podobnie jak w przypadku realizowanego od 2010 roku przez NFOŚiGW  programu dopłat do kredytów na montaż kolektorów słonecznych - także w przypadku programu "Prosument" wsparcie ma być udostępnione dla gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych.

Celem programu "Samospłacający się dom" opracowanego przez Bank Ochrony Środowiska i organizację Pracodawcy RP jest budowa 100 tysięcy domów jednorodzinnych wyposażonych m.in. w instalacje fotowoltaiczne i inne źródła OZE, dzięki którym gospodarstwa domowe będą mogły produkować energię elektryczną i sprzedawać ją do sieci energetycznej. 
Jak poinformował Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska, "Samospłacający się dom" ma umożliwić budowę ekologicznych domów jednorodzinnych, które zostaną wyposażone w instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Autorzy programu "Samospłacający się dom" podkreślili, że chodzi przede wszystkim o instalacje fotowoltaiczne, które będą produkować prąd odsprzedawany następnie do sieci energetycznej. Dzięki temu gospodarstwa domowe korzystające z programu "Samospłacający się dom" otrzymają dodatkowe źródło przychodów, które będzie można wykorzystać na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu. BOŚ szacuje wstępnie, że przychody z tytułu eksploatacji domowej instalacji fotowoltaicznej i innych energooszczędnych rozwiązań proponowanych w ramach programu "Samospłacający się dom" mogą wynieść ok. 3,5 tys. zł na miesiąc, co będzie jednak zależeć od przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Pierwsze zmiany ułatwiające od strony administracyjnej montaż i eksploatację tego typu domowych instalacji OZE znalazły się w procedowanej obecnie w Sejmie nowelizacji Prawa energetycznego, która ma zostać uchwalona przez parlament w najbliższym czasie. Kolejne ułatwienia i preferencje dla domowych inwestorów instalujących mikroinstalacje OZE zostaną wprowadzone wraz z przyjęciem tzw. dużego trójpaku, czyli zestawu ustaw energetycznych, wśród których znajduje się ustawa o odnawialnych źródłach energii mająca na celu wprowadzenie preferencyjnego systemu dopłat do produkcji zielonej energii w polskich domach. Jej znaczenie i konieczność przyjęcia podkreślili dzisiaj autorzy programu "Samospłacający się dom". 
Program mający na celu udostępnienie preferencyjnego finansowania dla gospodarstw domowych na montaż domowych instalacji OZE, tzw. mikroinstalacji, przygotowuje równocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomysłodawcy programu "Samospłacający się dom" zakładają, że domy realizowane w jego ramach będą bazować na produkcji energii w posadowionych na gruncie obok domów mikroinstalacjach fotowoltaicznych o mocy 40 kW. Chodzi o nieruchomość, która zarabia sama na siebie. Kluczowym, a zarazem innowacyjnym rozwiązaniem, jest zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu. Mikroelektrownia słoneczna o mocy 40kW usytuowana na działce przynależnej do domu, będzie nie tylko dostarczać darmowy prąd mieszkającej w nim rodzinie, ale też zwiększać jej dochody dzięki sprzedaży nadwyżek energii do sieci - ocenił Mariusz Klimczak, prezes BOŚ, podczas ubiegłotygodniowej prezentacji założeń programu "Samospłacający się dom". 

BOŚ szacuje wstępnie, że przychody z tytułu eksploatacji domowej instalacji fotowoltaicznej i innych energooszczędnych rozwiązań proponowanych w ramach programu "Samospłacający się dom" mogą wynieść ok. 3,5 tys. zł na miesiąc. Wysokość przychodów będzie jednak zależeć od przyjętych w ustawie o odnawialnych źródłach energii zasad dopłat do produkcji zielonej energii w domowych instalacjach fotowoltaicznych. Gospodarstwa domowe chętne do skorzystania z programu będą musiały wybrać jeden z projektów domów udostępnionych przez BOŚ.

Nowy dom, który pomoże w spłacie kredytu zaciągniętego pod jego budowę – to założenie najnowszego projektu BOŚ Banku.  Klient wybiera jeden z projektów domów, wskazuje lokalizację i zaciąga kredyt. Ten spłaca się dzięki panelom fotowoltaicznym, które umożliwią produkcję, ale i sprzedaż energii.  Jedynym wymogiem jest posiadanie działki o powierzchni 2 tys. m kw.

Bank proponuje trzy proste kroki, żeby stać się właścicielem domu – wybór projektu i wskazanie działki, na której chcielibyśmy, żeby ten dom stanął. Bank zweryfikuje, czy spełnia ona kryteria dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej. A następnie –  podpisanie umowy dotyczącej zarówno dostawy, budowy, jak i całego finansowania. Za 9-12 miesięcy klient wprowadza się do nowego domu. Kluczem jest tu mikroelektrownia fotowoltaiczna, która zapewni zasilanie dla domu, a dodatkowo dzięki sprzedaży nadmiaru energii do sieci – pieniądze na spłatę kredytu. Oprócz tej instalacji, w projekcie mają znaleźć się kolektory słoneczne, pompa ciepła, a także energooszczędny sprzęt AGD. To sprawi, że koszty utrzymania domu będą niewielkie. To też projekt dla Polski powiatowej, ponieważ instalacja fotowoltaiczna, czyli elektrownia zasilana energią ze słońca, wymaga pewnej powierzchni. Same panele zajmują około 260 metrów. Żeby na działce razem z elektrownią i domem żyło się w miarę komfortowo, to powinna mieć około 2 tys. m2. Ceny działek poza miastami są niskie, natomiast w aglomeracjach grunty tej samej wielkości są tak drogie, że cały projekt przestaje być efektywny.
Autorzy programu wyliczają, że koszt budowy domu o powierzchni 92 m2 z wykończeniem i wyposażeniem w AGD wynosi ok. 240 tys. zł. To przekłada się na ponad 1300 zł raty miesięcznie. Postawienie na działce instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW i zainstalowanie ekologicznego systemu grzewczego sprawi, że koszty wzrosną do ok. 560 tys. zł, a rata do 3060 zł (kredyt zaciągnięty na 25 lat o marży 1,5 punktu proc.). Jednak średniomiesięczne przychody ze sprzedaży nadwyżek energii wraz z oszczędnościami na kosztach utrzymania domu mają wynieść ok. 3660 zł, czyli przewyższyć ratę kredytu o 600 zł.
Bank zkłada, że projekt pozwoli na wybudowanie 100 tys. domów w ciągu 5 lat, a to są inwestycje na poziomie 60 mld złotych. Powinno to generować ponad 50 tys. miejsc pracy, w tym w samym sektorze budownictwa ponad 15 tys.


W założeniach do programu BOŚ przyjął, że produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWh może wynieść w pierwszym roku eksploatacji przeciętnie ok. 38 544 kWh/rok, z czego zużycie własne wyniesie ok. 5000 kWh/rok. BOŚ przyjmuje spadek efektywności instalacji PV na poziomie 0,5 proc. rocznie, wobec czego - przy rocznej konsumpcji energii na poziomie 5000 kWh -  średnioroczna produkcja energii może wynieść ok. 31 194 kWh.

Przy obliczeniach przychodów BOŚ wziął pod uwagę stawki dopłat do produkcji energii z aktualnego projektu ustawy o OZE, zgodnie z którym za sprzedaż energii z naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW będzie można otrzymać 1,10 zł/kWh. Jak ponadto podaje BOŚ, przy rocznej produkcji na poziomie 31 194 kWh, przyjęte w programie "Samospłacający się dom" średnioroczne przychody gospodarstwa domowego mogą wynieść 34 314 zł rocznie.


Żeby uruchomić ten proces potrzebna jest ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Z jednej strony potrzebne są pewne normy prawne, deregulacyjne, które umożliwiają w łatwy sposób szybkie przyłączanie tych instalacji do sieci. Z drugiej strony w ustawie zawarte są parametry ekonomiczne, czyli cena tej odkupywanej energii oraz 15-letni okres stałej taryfy. To jest niezbędne dla uruchomienia tego typu projektów i z powodu braku przepisów, może okazać się, że program nie będzie realizowany.

 

Inwestycje energooszczędne w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisały porozumienie w zakresie finansowania inwestycji w energooszczędne i odnawialne technologie w sektorze MŚP w ramach programu "Efektywne wykorzystanie energii, Część 7: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach". 

Realizacja programu ma prowadzić do ograniczenie zużycia energii poprzez realizację inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet ma wynieść 100 mln zł.Program jest wspólną inicjatywą NFOŚiGW oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), która powstała dzięki doświadczeniom Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). 

Zasady dofinansowania zakładają przyznanie dotacji pokrywającej od 10% do 15% kredytu bankowego zaciągniętego w celu realizacji inwestycji oraz bonusu w wysokości 10 tys. zł za wdrożenie systemu zarządzania energią. Wysokość kredytu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Założenia programu w wersji przedstawionej do konsultacji przez NFOŚiGW w grudniu 2012 r. dostępne są na stronach internetowych NFOŚiGW.

źródło: gramwzielone.pl